Инструменти

ИНСТРУМЕНТИ
От нашия опит сме се убедили, че високата ефективност от използването на фолиа за различни цели зависи изключително много, както от уменията на хората, които го поставят, така и от използваните за това инструменти и помощни средства.
По тази причина ние предлагаме гама от специално произведени инструменти за монтаж на фолио.
 1. Нож Триумф с дръжка 1"
 2. Резервни ножчета Триумф с дръжка 1" (100 бр.)
 3. Нож Триумф с дръжка 3"
 4. Резервни ножчета Триумф 3 с дръжка 3" (10 бр.)
 5. Нож Триумф с дръжка 6"
 6. Резервни ножчета Триумф с дръжка 6" (25 бр.)
 7. Резервни ножчета Триумф с дръжка 6"
 8. Гума за почистване с дръжка 6" - комплект
 9. Резервна гума за почистване с дръжка 6"
 10. Гума за почистване с дръжка 8" - комплект
 11. Винилова жълта тръбна гума с дръжка 6"
 12. Бяла гума с дръжка 6"
 13. Резервна бяла гума с дръжка 6"
 14. Бяла гума с дръжка 8"
 15. Нож Олфа
 16. Резервни карбонови ножчета – 1 бр.
 17. Авто-шпакла - жълта
 18. Авто-шпакла - сива
 19. Пулверизатор - 0,75 л
 20. Пулверизатор – 2 л
 21. Тефлонова шпакла - черна
 22. Тефлонова шпакла - синя
 23. Кривка - жълта
 24. Булдозер
 25. BLUE MAX